שליפים

 

 כל מה שצריך לדעת
בשלוף

כל מה שצריך לדעת לבחינות הבגרות בתנ"ך

בראשית

בראשית ל”ז

הבן הבכור והבן המנהיג

בראשית

"טוב לו לאדם שישרפוהו לכבשן האש אל ילבין פני חברו"

בראשית ט"ו

בחירה חופשית

בראשית י"ב

דייט בבאר

בראשית ל"ח

אלמנה שחורה

בראשית ל"ז

אמא מאמצת

בראשית

ארץ הכנעני

בראשית ט"ז, כ"א

שרה והגר

בראשית ט"ו

מידה כנגד מידה

שמות

מה ההוכחה שהמצרים הבינו כי אלוקי ישראל נלחם בהם?

לידת משה