חדשות וחדשנות בחינוך >

מספרים את העומר

בָּרוּךְ אַתָּה יְהֹוָה, אֱלֹהֵֽינוּ מֶֽלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָֽׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּֽנוּ עַל סְפִירַת הָעֹֽמֶר: היום …. ימים בעומר:

מספרים את העומר - אחד לעומר
מספרים את העומר - אחד לעומר
מספרים את העומר - אחד לעומר
מספרים את העומר- שני ימים לעומר
מספרים את העומר- שני ימים לעומר
מספרים את העומר- שני ימים לעומר
מספרים את העומר -  שלשה ימים לעומר
מספרים את העומר - שלשה ימים לעומר
מספרים את העומר - שלשה ימים לעומר
מספרים את העומר -  ארבעה ימים לעומר
מספרים את העומר - ארבעה ימים לעומר
מספרים את העומר - ארבעה ימים לעומר
מספרים את העומר -  תשעה ימים לעומר
מספרים את העומר - תשעה ימים לעומר
מספרים את העומר - תשעה ימים לעומר
מספרים את העומר -  חמישה ימים לעומר
מספרים את העומר - חמישה ימים לעומר
מספרים את העומר - חמישה ימים לעומר
מספרים את העומר - עשרה ימים לעומר
מספרים את העומר - עשרה ימים לעומר
מספרים את העומר - עשרה ימים לעומר
מספרים את העומר - אחד עשר יום לעומר
מספרים את העומר - אחד עשר יום לעומר
מספרים את העומר - אחד עשר יום לעומר
מספרים את העומר - שלשה עשר יום לעומר
מספרים את העומר - שלשה עשר יום לעומר
מספרים את העומר - שלשה עשר יום לעומר
מספרים את העומר - שבעה עשר יום לעומר
מספרים את העומר - שבעה עשר יום לעומר"
מספרים את העומר - שבעה עשר יום לעומר"
מספרים את העומר - שמונה עשר יום לעומר
מספרים את העומר - שמונה עשר יום לעומר
מספרים את העומר - שמונה עשר יום לעומר
מספרים את העומר - ארבעה ועשרים יום לעומר
מספרים את העומר - ארבעה ועשרים יום לעומר
מספרים את העומר - ארבעה ועשרים יום לעומר
מספרים את העומר - חמישה ועשרים יום לעומר
מספרים את העומר - חמישה ועשרים יום לעומר
מספרים את העומר - חמישה ועשרים יום לעומר
מספרים את העומר - ששה ועשרים יום לעומר
מספרים את העומר - ששה ועשרים יום לעומר
מספרים את העומר - ששה ועשרים יום לעומר
מספרים את העומר - שבעה ועשרים יום לעומר
מספרים את העומר - שבעה ועשרים יום לעומר
מספרים את העומר - שבעה ועשרים יום לעומר
מספרים את העומר  - שלושים יום לעומר
מספרים את העומר - שלושים יום לעומר
מספרים את העומר - שלושים יום לעומר
מספרים את העומר - שנים ושלושים יום לעומר
מספרים את העומר - שנים ושלושים יום לעומר
מספרים את העומר - שנים ושלושים יום לעומר
מספרים את העומר-שלושה ושלושים יום לעומר
מספרים את העומר-שלושה ושלושים יום לעומר
מספרים את העומר-שלושה ושלושים יום לעומר
פורסם בתאריך: 17.04.2022