ערכי הרשת >

זהות וערכים

בליבת תמונת העתיד המתגבשת בכל אחד מבתי החינוך, עומד המרכיב של זהות וערכים: בירור המטרות והיעדים; זהות התלמיד, הבוגר והמורה; זהות בית-ספרית והערכים המנחים את בית החינוך. מאלו ייגזרו החזון הבית-ספרי והשינויים הדרושים בכל שאר המרכיבים. כל קהילה מגדירה לעצמה את זהותה ואת הערכים המנחים אותה שלאורם תפעל בתהליך ההתחדשות הפדגוגי חינוכי, וכל תלמיד ותלמידה צומחים כבני אדם שמבררים את זהותם האמונית, הערכית והאישית וכך בונים את אישיותם. תפיסת הזהות והערכים מוטמעת במודל לוגי שמלווה את העבודה הבית-ספרית בדרך להשגת התוצאות, והתהליך מלווה בהערכה המותאמת למודל זה.

פורסם בתאריך: 03.11.2020