הערכה >

הערכה ברשת: מיומנות עבודת צוות ו-“פוסט קורונה”

תחום ההערכה של רשת אמית, בודק וסוקר כל שבוע נושאים שונים. מזמינים אתכם לחקור וללמוד את הנושאים

עבודת צוות
תלמידים מדווחים שבמידה רבה או רבה מאוד:
65% מקשיבים למה שהחברים לכיתה אומרים
59% משתפים את האחרים במה שלמדו והבינו כשעובדים בקבוצה שכל החברים בה ברמה דומה (56% בשנה שעברה)
50% לומדים טוב בקבוצה (45%)
40% רוב המורים מטילים משימות בעבודה משותפת (50% בשנה שעברה)

פוסט קורונה

רוצים להתחסן:
63% בעניין – 45% רוצים להתחסן, 11% כבר התחסנו ו-6% מדווחים שהחלימו מקורונה
21% לא גיבשו דעה
17% לא רוצים להתחסן

37% מדווחים שבמהלך הלימודים בקורונה השתפרו בנושא אחד או יותר.
לצד זאת, בחזרה לשגרה 78% תומכים בשינוים בסדירויות הרגילות:
43% תומכים בקיצור הנוכחות ביום-יומיים לטובת מטלות מהבית
32% תומכים בהקטנת הזמן בשיעור שבו מורה עומד ומסביר לטובת תרגול ועבודת צוות
26% תומכים בהעברת יום למידה בשבוע ללמידה מרחוק
13% תומכים בהעברת חלק מהשעורים בבית-הספר לשיעורים מתוקשבים

*שאלון 14.2.2021
*5,500 משיבים

פורסם בתאריך: 23.02.2021