הערכה >

הערכה ברשת: דרכי למידה ושיטות הערכה

תחום ההערכה של רשת אמית, בודק וסוקר כל שבוע נושאים שונים. מזמינים אתכם לחקור וללמוד את הנושאים

דרכי למידה והשפעתה
ביחס לדרכי למידה, התלמידים מדווחים שבשיעורים שהם חווים יש רכיב מוגבל של פרסונליזציה, כשבאופן בולט קיים מחסור בבחירה:
54% מהתלמידים מדווחים שבמידה רבה או רבה מאוד רוב המורים מלמדים אותם בצורה שעוזרת להבין את החומר (54% בשנה שעברה)
44% מדווחים שרוב השיעורים או כולם גמישים – יחידות הלימוד מחולקות לרמות, כך שכל תלמיד/ה יכול/ה ללמוד ולהעמיק ברמה המתאימה ביותר ליכולות שלו/ה
32% מדווחים שרוב השיעורים או כולם מגוונים – ניתנות מספר אפשרויות ללמוד את החומר, כך שכל תלמיד/ה יכול/ה למצוא את האפשרות שאליה מתחבר/ת יותר

במקביל, כמו בשנה שעברה, מחצית מהתלמידים מעידים שהם צוברים ידע, אך רק כשליש מעידים גם שהדברים מסייעים להם מחוץ לבית-הספר ושמתעוררת אצלם מוטיבציה להרחיב על נושאי הלימוד:
53% מהתלמידים מדווחים שבמידה רבה או רבה מאוד הדברים שמלמדים אותם מקנים להם ידע רב וחשוב (51% בשנה שעברה)
35% מדווחים שבמידה רבה או רבה מאוד הדברים שהם לומדים עוזרים להם גם מחוץ ללימודים (35% בשנה שעברה)
34% מדווחים שבמידה רבה או רבה מאוד הם מנסים להרחיב לבד על נושאים שמלמדים בבית-הספר (29% בשנה שברה)

שיטת הערכה מועדפת
אז איזו שיטת הערכה והיבחנות התלמידים מעדיפים בימי קורונה? מבין השיטות שהוצעו להם, מיעוט בלבד מעדיף מבחן רגיל והרוב מעדיפים שיטות שמספקות להם יותר שליטה:
28% הערכה חלופית
28% מבחן עם חומר פתוח שבודק הבנה
18% מבחן רגיל שבודק ידע
15% הערכה עצמית לפי מחוון של מורה
10% מבחן בעל-פה מול מורה

*מעל 6,000 משיבים

פורסם בתאריך: 21.02.2021