קריית החמ״ד אמית שדרות
על יסודי ממ"ד
‘רק בהיות האדם מוכן להיטיב לעצמו, לזולתו ולכללו, אז יוכל לעשות חוקי רצון ה’ יתברך בלבב שלם’ [הראי”ה קוק]
כתובת
שכ' ניר עם, ת.ד. 40 שדרות 8010000
טלפון
פקס
08-6899277