תיכון חרדי ומכללה אמית מנורת המאור
על יסודי חרדי
כתובת
רחוב הרב הרצוג 16 פתח-תקוה
טלפון
פקס
03-9301554
דוא"ל