ישיבת חברותא כפר בתיה
ישיבת אמית חברותא כפר בתיה ע”ש ביננפלד
ישיבה תיכונית 4 שנתית
הדבר החשוב בעולם הוא לעשות טובה למישהו
כתובת
רח' ירושלים 1 43501 ת.ד. 17, רעננה
טלפון
פקס
09-7700392
דוא"ל