יסודי, “מדעי אלון”, שדרות
יסודי ממלכתי
מדעים אלון - מובילים למצוינות!
כתובת
קרן קיימת לישראל 906, שדרות
טלפון
פקס
08-6890679