יסודי “הרוא”ה”, שדרות
יסודי ממ"ד
כתובת
רח' סיני, ת.ד. 120 שדרות 80100
טלפון
פקס
08-6890291
דוא"ל