יסודי “אפיקים בנגב” ע”ש גוון ויוסף שמואל שטראוס באר שבע
יסודי ממ"ד
כתובת
רח' הדעת 89, רמות, ב"ש
טלפון
פקס
086487105
דוא"ל