אמית צפת בנות ע”ש פלורין תמן
על יסודי שש שנתי ממ"ד - בנות
כתובת
רח' הכ"ב ת.ד. 1423 צפת 13101
טלפון
פקס
04-6921823
דוא"ל