אמית טכנולוגי ממלכתי דתי ירושלים ע””ש נורדליכט
מרכז טכנולוגי ממ"ד
כתובת
רח' קוסטריקה 15, ת.ד. 26107 ירושלים 96107
טלפון
פקס
02-6418402