אמית טכנולוגי דתי אשקלון ע”ש שמואל כהנא
מרכז טכנולוגי ממ"ד
כתובת
הסוכנות היהודית 14 ת.ד. 9061, שכ' גן הורדים אשקלון 7819000
טלפון
פקס
086764331