אמית “הלל”, רחובות ע”ש גולד
על יסודי שש שנתי ממ"ד - בנות
בן אדם, עלה למעלה עלה, כי כח עז לך.
כתובת
רח' לח"י 36, שכ' דניה רחובות 7621
טלפון
פקס
08-9452986