בית הילד אמית ע”ש פריש
כפר נוער
לגדול באהבה
כתובת
רח' השיש 9, שכ' גילה ירושלים 93841
טלפון
פקס
02-6768675