אולפנת אמית צפת ע”ש אוולין שרייבר
אולפנה
כתובת
רח' הכ"ב ת.ד. 1423 צפת 13101
טלפון
פקס
04-6921823
דוא"ל