אולפנת אמית ישורון, פתח תקווה
אולפנה
כתובת
זליג בס 17 ת.ד. 229, פתח תקוה
טלפון
פקס
03-9337299