הצהרת נגישות

  רשום/י את מס' תעודת הזהות שלך


  שלום וברכה,

  רשת אמית פועלת רבות להטמיע את נושא הנגישות בארגון. כחלק מההטמעה ועפ"י דרישות החוק, על כל עובד לעבור רענון שנתי בנושא.
  המסמך אותו תקראו כעת מכיל מידע כללי על נושא הנגישות ובנוסף מידע הרלוונטי לנו כרשת חינוך.

  מטרתנו הינה לתת לעובדים את הכלים והמיומנויות הנדרשים לשם מתן שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות, וביצוע תהליך של שינוי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלות.
  *בסוף המסמך נדרשת חתימתכם.
  בברכה, איילת

  • חקיקת הנגישות, היא תולדה של ההבנה כי אין צדק בהדרת אנשים עם מוגבלות וכי בידנו לשנות את פני הדברים על ידי שינוי הסביבה כך שתתאים למגוון רחב ככל האפשר של יכולות וצרכים אנושיים.

  • תחילתו של מעשה הנגישות היא ההכרה בזכותם של אנשים עם מוגבלות להיות שותפים מלאים בחברה. המשכו בהתבוננות על הקשת הרחבה של היכולות והצרכים האנושיים, וסופו בבניה של סביבה פיזית ואנושית מתאימה, המאפשרת לכל האנשים להתנייד, לתקשר, לעבוד, ללמוד, לבלות, ולממש את הפוטנציאל האישי הגלום בהם.

  מטרות החוק, כפי שהן מוגדרות בסעיף 2 לחוק:

  • להגן על כבודם של אנשים עם מוגבלות וחירותם.

  • לאפשר השתתפות שוויונית ופעילה של אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים על מנת שיוכלו למצות את יכולותיהם באופן מלא.

  • לתת מענה הולם לצרכיהם המיוחדים של אנשים עם מוגבלות, באופן שיאפשר להם לחיות בעצמאות מירבית, בפרטיות ובכבוד.

  • לעגן את זכותם של אנשים עם מוגבלות לקבל החלטות הנוגעות לחייהם, על פי רצונם והעדפותיהם.

  "חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות יבצע כל התאמה סבירה, של נוהל, הליך או נוהג בשירות, לרבות שינוי או הוספה שמטרתם –
  (1)      לאפשר מתן שירות לאנשים עם מוגבלות;
  (2)      לקבוע תנאים אשר יבטיחו את מתן השירות לאנשים עם מוגבלות באופן שוויוני וברמת נוחות, איכות ובטיחות כפי שניתנת לכלל הציבור;
  (3)      לאפשר לאנשים עם מוגבלות נגישות לשירות האמור, לרבות על ידי קביעת הליכים פשוטים ובהירים לקבלת השירות."

  עקרון מנחה: שמירה על כבוד האדם וחירותו

  • התאמות הנגישות לשירות יבוצעו כך שהשירות יינתן לאדם עם מוגבלות :

  (1) תוך שמירה על כבודו ופרטיותו, ומתוך יחס אדיב ומכובד, המאפשר קבלת השירות בעצמאות, בבטיחות ובאופן שוויוני;
  (2) כחלק בלתי נפרד מן השירותים הניתנים והמיועדים לכלל הציבור, ולא בנפרד מהם.
  ב-  על אף האמור בסעיף א, אין לחייב אדם עם מוגבלות להיעזר בהתאמות נגישות לשירות, לרבות באמצעי עזר או בשירותי עזר, אם אין ברצונו לעשות כן.
  הנחיות כלליות

  • חיות שירות-

  יש לאפשר שימוש בכל חיית שירות. אין לבקש תעודה עבור כלבי נחייה, מותר לבקש הצגת תעודה או סימן מעיד עבור חיית שירות אחרת.
  אין חובה לספק טיפול או פיקוח עבור חיית השירות. עם זאת, אם נאסרה על פי דין כניסת בעלי חיים למקום שניתן בו שירות יש לספק מתקן הולם עבור החיה.

  במידה ולא נאפשר להיכנס (לדוגמא מעבדה או בחינה) יש לספק מתקן הולם.
  מי זכאי לקבל כלב נחייה?
  אדם בעל תעודת עיוור / לקוי ראייה שעונה לתנאים הבאים:

  • עיוורון מוחלט או שרידי ראייה המחייבים שימוש בעזר ניידות.

  • גיל שעולה על 16 שנים.

  • יכולת התמצאות וניידות בצורה עצמאית.

  • קיום פעילות יומיומית הכרוכה בניידות, כגון: תהליך שיקום, עבודה, לימודים, פעילות חברתית או ציבורית.
   תעודת עיוור

  • הסתייעות במלווה-

  נותן השירות חייב לאפשר לאדם עם מוגבלות להשתמש בשירות ציבורי תוך הסתייעות במלווה מטעמו של האדם עם המוגבלות בכל מעמד של קבלת שירות.
  מלווה מטעם נותן השירות - מלווה לבקשת אדם עם מוגבלות, אשר מוגשת זמן סביר מראש,  לסיוע בהתמצאות במקום ובהגעה לחלקים שונים בו.

  • איסור דרישת תשלום בעד ההתאמות- אין לדרוש תשלום בשל ביצוע התאמות נגישות הנחוצות להנגשת השירות לפי תקנות נגישות השירות.

  • פטור מתור – יוענק רק במקרה של הצגת תעודה ייעודית מהמוסד לביטוח לאומי, תעודת נכה עליה רשום "פטור מתור" . יש לזכור כי פטור מתור ניתן לרוב לאנשים עם מוגבלות שקופה. במידה והאדם מבקש פטור מתור עליו להציג תעודה זו.
   תעודת נכה

  עמדת שירות נגישה:

  • עמדת שירות נגישה, הינה עמדה אליה מגיע ציבור לא ידוע מראש כמו הורים, ספקים , עובדים חציונים,

  בכל עמדת שירות נגישה יש לכלול את הדברים הבאים :

  • בכל רכישה ציוד או שירות יש להקפיד על עמידה בתקני הנגישות, בכל עת ניתן להתייעץ עם רכזת הנגישות איילת פרידמן.

  • כסא נגיש: הינו מושב יציב, גובה פני המושב (בעת שיושבים עליו) 45-48 ס"מ לפחות, עומק המושב 40-45 ס"מ, והוא בעל ידיות באורך 30 ס"מ שגובהן 18-24 ס"מ מעל המושב);

  כיסא נגיש

  • שולחן נגיש: בגובה 73-80 ס"מ, עומק חלל ברכיים 48 ס"מ לפחות כולל חלל לכפות רגליים בעומק 23 וגובה 23 ס"מ לכל הפחות; זה אפשרי גם באמצעות מדף נשלף או מתקפל.
   שולחן נגיש

  • לולאת השראה – מערכת עזר לשמיעה , המכשיר נייד ויכול לעבור ממקום למקום.
   לולאת השראה

  • מבחינה חוקית האחריות לבקש התאמות נגישות שירות חלה במקרים רבים על מקבל השירות. למרות זאת, כאשר נותני השירות קשובים הם יוכלו לברר מהם המכשולים העומדים בפניו וכיצד יוכלו להתאים את השירות ולספק לו שירות איכותי המותאם לצרכיו ויכולותיו. (סיוע במילוי טפסים, ליווי המצאות במקום, הסבר נוסף בכתב או בע"פ לגבי הליכים מורכבים ועוד).

  • כיוון שחלק מהמוגבלויות אינן נראות ורוב האנשים לא יצהירו בפניך על היותם אנשים עם מוגבלות, נהג בכולם ברגישות. הקשב למקבל השירות , התבונן בהתנהגות שלו ונסה לזהות מכשולים בקבלת השירות ולהציע פתרונות נגישים.

  הדרך להציע סיוע לאדם עם מוגבלות

  • נסו לזהות האם האדם זקוק לסיוע. אם נראה שכן – שאלו אותו האם הוא זקוק לסיוע?

  • הצעת הסיוע צריכה להיות אדיבה ומכובדת לדוגמא, "האם אני יכול לסייע לך?"

  • מקבלי השירות הם המקור הטוב ביותר להבנה מה הם צריכים. על כן רצוי שלא להניח מראש מה צריך אלא לבקש ממנו הנחיה כיצד ניתן לתת שירות בצורה הטובה ביותר. בפרט, אין לכפות כל צורת שירות שהיא מבלי לבדוק שכך האדם רוצה.

  • ניתן להציע אפשרויות לסיוע שונות לקבלת השירות. לדוגמא, אם האדם מציין כי גודל האותיות במסמך קטן מדי, ניתן להציע לו להדפיס את המסמך באותיות גדולות יותר, או להקריא לו את הכתוב.

  • שימו לב: אם מבקש סיוע, אין לבקש ממנו תעודה המעידה על מוגבלותו, ובוודאי שאין להתנות בכך את הסיוע.

  לעיתים אנשים עם מוגבלות זקוקים לזמן ארוך מהרגיל כדי לבצע פעולות מסוימות. על נותן השירות לספק לאדם עם מוגבלות את הזמן הדרוש לו ולגלות סבלנות. אין להאיץ בו ואין לבצע פעולות במקומו ללא הסכמתו
  טיפים לשירות נגיש:

  • קח בחשבון כי יתכן שמשך זמן מתן השירות יהיה ארוך מהרגיל. היה סבלני.

  • הישר מבט אל האדם. אל תסתכל על המחשב או על ניירת, כאשר אתה משוחח עימו.

  • מקם את עצמך בגובה של האדם מולך ודאג שאין חפץ או רהיט המסתירים את פניך.

  • הקשב למקבל השירות ותן לו לסיים את דבריו. אם לא הבנת, בקש ממנו לחזור על דבריו או אמור לו מה הבנת ובקש את אישורו לנכונות דבריך.

  • דבר בטבעיות. אל תחשוש להשמיע מילים או ביטויים הקשורים למוגבלותו.

  • דבר ישירות אל האדם ולא אל האדם המתלווה אליו.

  • הקפד שהאדם עם המוגבלות הוא זה שיחליט לגבי השירות אותו הוא מקבל ולא המלווה.

  • רצוי לשמור על שדה ראייה פתוח ומואר ולהקפיד שמקבל השירות יראה את פניך מעמדת ישיבה ועמדת עמידה.

  • אם נראה לך שהאדם עם המוגבלות עדיין לא הבין, חזור שוב על ההסבר בקצרה או רשום את ההסבר בכתב יד. תוכל גם להציע לו ליווי.

  • מידע שנמסר לאדם עם מוגבלות בכתב או בעל פה יכול להיות מוגש לו באופן נגיש, אשר יאפשר לו לקבל את המידע, בהתאם למוגבלותו.

  התאמות נגישות פרטניות להורה ולילד
  במוסד חינוך שבו לומד או עתיד ללמוד תלמיד עם מוגבלות או תלמיד שאחד מהוריו עם מוגבלות, צריך שיבוצעו התאמות נגישות לצורך הנגשת שירותי החינוך שנותן המוסד.

   • ההנגשה לתלמיד או הורה צריכה להיעשות תוך שמירה על כבודו ופרטיותו של התלמיד או ההורה, מתוך יחס אדיב ומכובד המאפשר את קבלת השירות בעצמאות, בבטיחות ובאופן שוויוני.

   • ההנגשה צריכה להתבצע כחלק בלתי נפרד מהשירותים הניתנים והמיועדים לכל התלמידים או לכל ההורים.

   • מתן השירות באופן נפרד או שונה אפשרי במקרים שבהם לא ניתן לבצע התאמות נגישות באופן שאינו נפרד, מהסיבות הבאות:

    • ההפרדה נחוצה למתן השירות באותה רמה שבה הוא ניתן לכלל הציבור.

    • מתן השירות ללא הפרדה יפגע באופן מהותי באופי הפעילות החינוכית. במקרה כזה תתאפשר הפרדה בתנאי שנמצאו חלופות חינוכיות לאותה פעילות.

    • בכל מקרה שבו ניתן שירות באופן נפרד הוא צריך להינתן באותו מועד שבו ניתן לכלל התלמידים או ההורים, ותוך שמירה על כבודו ופרטיותו של התלמיד או ההורה, ובאופן המאפשר את קבלת השירות בעצמאות, בבטיחות ובאופן שוויוני.

   • בעל מוסד החינוך אחראי על תקינות וזמינות ההתאמות לתלמיד או להורה עם מוגבלות. במקרה של תקלות, עבודות שיפוץ או תחזוקה, יש לספק התאמות חלופיות.

    • ההתאמות נעשות הן בתחום הפיזי והן בתחום הפדגוגי:

    • בתחום הפיזי ההתאמות כוללות, בין היתר: כיתה אקוסטית, הנגשת דרכי גישה, שירותים, מעלית, רמפה, תאורה, ריהוט (כסאות, שולחנות, ארונות), שימוש במנוף.

    • בתחום הפדגוגי ההתאמות כוללות: טכנולוגיה מסייעת (מחשבים ניידים, טאבלטים, תקשורת תומכת וחלופית, ערכות למידה למוגבלים בראייה, מערכות הגברה ניידות) והתאמות בדרכי למידה, היבחנות וחומרי למידה.

    התאמות נגישות לעובדים
    על המעסיק חלה חובה להתאים את מקום העבודה ותנאי העבודה לאדם עם מוגבלות, לפי צרכיו המיוחדים, כדי לאפשר לו למלא את תפקידו כעובד ללא מוגבלות.

     • החובה להתאים את מקום העבודה לאנשים עם מוגבלות היא חלק מאיסור על אפליית אנשים עם מוגבלות בעבודהומהחובה לפעול לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות במקום העבודה.

     • העובד חייב לבקש את ההתאמות הדרושות לו ולנמק את בקשתו, ועל המעסיק חלק החובה לספק את ההתאמות הנדרשות בהתאם לבקשה, אלא אם ביצוע ההתאמות מטיל על המעסיק נטל בלתי סביר בנסיבות העניין.

     • על המעסיק לנקוט הן את ההתאמות הנחוצות בשל המוגבלות של העובד והן את ההתאמות הנובעות מדרישות התפקיד