תלוש משרד החינוך

עובדי ההוראה מקבלים תלוש משרד החינוך– מדובר על מורים, גננות ועוד. איך קוראים אותו? ממה הוא מורכב? במקרה ואתה מורה חדש, ייתכן שעדיין לא עלו למערכת התלושים שלך. עליך לחכות […]

עובדי ההוראה מקבלים תלוש משרד החינוך– מדובר על מורים, גננות ועוד. איך קוראים אותו? ממה הוא מורכב?

תלוש משרד החינוך, אמית

במקרה ואתה מורה חדש, ייתכן שעדיין לא עלו למערכת התלושים שלך. עליך לחכות לחודש הבא, ואז התלוש הראשון שלך יעלה לפורטל. רק מורה המועסק על ידי משרד החינוך יכול לראות תלושי שכר במערכת. התלושים המוצגים בפורטל הם תלושי שכר שהופקו החל מינואר 2010.

צריך להיכנס למערכת תלושי שכר באמצעות דפדפן אקספלורר 7, 8 או 9 בלבד או באמצעות דפדפן כרום. לצורך הפקת טופס 106 עד שנת 2009 יש להגיש בקשה להפקת הטופס על ידי פתיחת פנייה מקוונת​, והטופס יישלח אליכם בהתאם לנהלי המשרד.​​

המבנה תלוש משרד החינוך : תלוש השכר מחולק לשני חלקים עיקריים לפי הפירוט הבא:

החלק הראשון: פרטים אישיים ונתוני העסקה – שם, ת”ז, כתובת, נתוני מס (עבודה יחידה או תיאום אחוזי), פרטי חשבון בנק, מצב משפחתי וכל יתר הנתונים הדמוגרפיים. בהמשך יש פירוט היקף העסקה שנגזר מפירוט המשרה כפי שמופיע בצד האחורי של תלוש השכר.

החלק השני: נתונים כספיים: נתוני המשכורת על פי הנתונים האישיים לפי היקף המשרה. מהסכום המשולם ברוטו מבוצעים ניכויים שונים, כגון ניכויי חובה, גמל ועוד ניכויים אישיים. היתרה לאחר הניכויים היא הסכום המזוכה  בבנק. בהמשך מופיע תשלום/ניכוי הפרשים עבור חודשים קודמים, ובטור ההפרשים מפורט הסכום לתשלום. העמודות “מ – עד” מתייחסות לתקופה שעבורה מבוצע תשלום/ניכוי ההפרשים.

שורה אחת מתייחסת לניכוי של החודש השוטף, השורה השנייה מתייחסת לתשלום או ניכויי שכר שגם בגינם יש הפרשות לקופות הנ”ל, לכן צריך לבדוק בעמודות התחולה כד לראות שהן בתיאום לתקופות בגינן מבוצע התשלום/ניכוי בחלק התשלומים .

טופס 101 הוא “כרטיס עובד” לצורכי מס. מופיעים בו פרטיו האישיים של המורה ונתונים נוספים הקשורים לשכר. על סמך נתונים אלו נערך תחשיב מס הכנסה המנוכה מהמשכורת.