אולפנת אמית, עלי זהב
אולפנה
כתובת
עלי זהב
טלפון
דוא"ל