1. מרחב למידה היברידי לפיתוח זהות וערכים

למה משמש? להכשרת צוותים להוראה ממוקדת לפיתוח זהות.
מיהו קהל היעד? מורים מכלל בתי הספר שבתהליך ההתחדשות.
מה המוצר כולל? קורס שנמצא בסביבת למידה וירטואלית הכולל גם מפגשים סדנאיים פנים אל פנים. מיקוד ברעיון הגדול (בשיתוף עם פרופ’ יורם הרפז).
רכז: אלעד בר-שלום, ראש תחום זהות וערכים במנהל חינוך ואסטרטגיה

צוות הפיתוח: יעקב ישראל, אחיה פרינס, איריס שלומוביץ’, דיצה אדרי, דיצה שהם, יניב סננס, משה לוי, שרונה אברהם, יעל ממדל

2. מחוון לפיתוח לומד עצמאי

למה משמש? המוצר ישמש כלי תלת-שנתי למורה לתכנון ההוראה והלמידה בדגש על פיתוח מיומנויות של לומד עצמאי.
מיהו קהל היעד? מורים באופן כללי ובמיוחד מורים המכוונים לקראת תוכניות ממירות בגרות (תמ”ר).
מה המוצר כולל? כלי טבלאי, המכיל קישורים לפעילות מעשית בכיתה שמייצרת את הפרקטיקות של הלומד העצמאי.
רכזות: דרורה גופס, ראש תחום מיצוי ומצוינות במנהל חינוך ואסטרטגיה, וד”ר תמר שק, מל”תית בקהילת מרכז
צוות הפיתוח: רויטל טיקוצ’ינסקי, סהר סיגווי, שי הלפרין, עמיחי יומטוביאן, ריבי צונץ, שירה שדה, קרן קליין, דבורי חשין, דבורי אברמוביץ, צחי דורון, יוני נווה, מיטל שפיטל

3. מערכת לניהול זמן גמיש

למה משמש? לניהול הזמן הבית ספרי בצורה גמישה בהתאמה לפדגוגיה החדשה.
מיהו קהל היעד? מנהלים, רכזים פדגוגיים, רכזי מערכת.
מה המוצר כולל? שאלון לבניית תעודת זהות פדגוגית של בית החינוך, רעיונות ליצירת מערכת גמישה וכלים ליישום הרעיונות בעזרת מערכות מחשוב קיימות (שחף, משוב, ERP).
רכז: הרב אמיר ספוקויני, מנהל ישיבת אמי”ת כפר גנים, פתח תקווה
צוות הפיתוח: שי ניסן, אילת דויטש, ענת שפירא לביא, פיני חזיז, איתי וייס, שולה לוי

4.קטלוגוגיה” – אוגדן אדריכלות פדגוגית

למה משמש? איגוד תהליכים פדגוגיים ותכנוניים להקמת מרחב חדשני תוך התייחסות למודלים הרשתיים הקיימים ולעקרונות התכנון הפדגוגיים בראי השפה העיצובית הרשתית.
מיהו קהל היעד? מנהלים וצוותי מו”פ.
מה המוצר כולל? אוגדן ובו המשנה, עקרונות תכנון, חומרים לדוגמה, מודלים שונים של מרחבים חדשניים ו
רכזות: לירון צימרמן ולירון קליין, אדריכלות פדגוגית יוזמת, מנהל מו”פ רשתיות והערכה

 5. מערך הכשרה מודולרי למורים בתחום היבטים רגשיים ומרכיבי אקלים

למה משמש? במסגרת המעבר ממורה מעביר ידע למנחה המוביל תהליכי צמיחה אישית של התלמידים, יש צורך בשכלול הכלים והמיומנויות המדגישים היבטים רגשיים של כל באי הקהילה..
מיהו קהל היעד? צוותי מורים
מה המוצר כולל? המערך כולל הצעה לשישה מפגשים. כל מפגש שם דגש על היבט רגשי העונה על צורך בסיסי של האדם: שייכות, משמעות, ביטחון, הנאה, מודעות וקשר. המפגשים בנויים על התנסות אישית, המשגה ולמידה. ההשתלמות אינה תלויית מנחה חיצוני אלא מוכנה להפעלה עצמאית
רכזת: אודיה ברנשטיין, ראש התחום הרגשי במנהל חינוך ואסטרטגיה
צוות הפיתוח: דני שטיינר, איילת טסה, דקלה גביש, הילה אנגלברג, הרב נעם הכהן, טל ברמן, יובל פורת, מוישי קירשנר, מרגלית דיאמנטה, ענת לויצקי, שי שוברט, חיה פיש, יפית תירם

6. מהכיתה אל המרחב

למה משמש? סדנה למורים ולתלמידים להתנסות בחוויית הלמידה במרחב למידה פתוח. הערכה מזמנת יום סדנאי שלם של הכשרה למורים טרם כניסתם ללמד במרחב לימודי גוגי. משך הסדנה: 6-4 שעות.
מיהו קהל היעד? הסדנה מיועדת למורים אך אפשר להתאים אותה גם לתלמידים. היא מכוונת לצוותים אשר אין להם מרחב גוגי בבית החינוך או שעדיין לא לימדו במרחב כזה.
מה המוצר כולל? הסדנה מזמנת חווית למידה במרחב גוגי לכל מי שאמור ללמוד וללמד במרחב פתוח בשנה הבאה עלינו לטובה. הערכה מכילה: סדנה חווייתית למורים ולתלמידים הכוללת הנחיות למנחים ועזרים הדרושים להעברת השלבים השונים במהלכה; חומרי למידה עיוניים לקריאה ולימוד; קישורים לסירטונים; משימות ללמידה עצמאית או בחברותא (דף מקורות); משימות יצירתיות; נושאים למעגלי שיח; דרכים יצירתיות לרפלקציה; ערכת כלים לפעילויות חברתיות, לגיבוש צוות ולהטמעת תרבות של שותפות.
רכזת: מיכל כרמי מינרבו, מל”תית בקהילת צפון
צוות הפיתוח: רותי קולטון, דני רהט, כנרת גמרא, ארז שרון, שולמית אילוז, נורית דוידי

7. במה מקוונת לשיתוף יוזמות מהשטח

למה משמש? לשיתוף יוזמות בית-ספריות, להגברת הרשתיות ולעידוד חיבורים בין בתי החינוך.
מיהו קהל היעד? כלל בתי החינוך ברשת המעוניינים בהיכרות עם יישומים של התחדשות חינוכית-פדגוגית.
מה המוצר כולל? אתר אינטרנט המאורגן לפי היוזמות הפועלות בשלוש זירות ההתחדשות – יחידת הלימוד, קבוצת ההשתייכות ובית הספר כמכלול (קח”ל). בכל קטגוריה יש המשגה, טיפים ליישום, דוגמאות מהשטח, קישורים והפניות לסרטונים מומלצים ואפשרות לשתף יוזמות חדשות.
רכזת: ענת שפירא לביא, עורכת תוכן פדגוגי במנהל מו”פ, רשתיות והערכה

8. נוירו-פדגוגיה תכלס – מהמדע לכיתה

למה משמשהמוצר מנגיש את המחקרים העדכניים במדעי המוח הרלוונטיים למרחב הבית-ספרי, למורים ולתלמידים, כולל הצעות יישומיות המבוססות על מחקרים אלו.
מיהו קהל היעדהמוצר מוצע בשני פורמטים – האחד למורים ולחברי הנהלה והשני לתלמידים.
מה המוצר כוללהמוצר הוא מוצר דיגיטלי איטראקטיבי המכיל יישומים נוירו-פדגוגיים בחמישה תחומים: פעילות גופנית, שינה, למידה מרווחת והפרעות לגיבוש, אימוני שליפה ו-המוח בגיל ההתבגרות. תחומים אלו מתאימים ללמידה “מותאמת מוח” במרחב הבית-ספרי והכיתתי. המוצר כולל הסברים מדעיים מוחיים העומדים מאחורי היישומים; הסבר מושגים בסיסיים על מנת לאפשר גם לקהל שאינו מצוי בעולם הנוירו-פדגוגיה להבין את הרקע המדעי המופיע במוצר; מאמרים שפיטים וסרטונים המסבירים את המדע העומד מאחורי היישום, שיאפשרו למתעניין להרחיב ולהעמיק בתכני המוצר.
רכז: הרב מרדכי מאיר, חבר צוות אסטרטגי באמי”ת מדעי טכנולוגי, כפר בתיה
ייעוץ וליווי אקדמי מדעי: ד”ר איילת קצוף, מכללת לוינסקי
צוות הפיתוח: דיצה אדרי, דוד גבאי, איתי וייס, פיני חזיז, שלומי נויפלד, גבריאל נחמיאס, מיריי סורוביץ’, לי עמית, עקיבא פדר

[imagemap id=”3842″]