1. מרחב למידה היברידי לפיתוח זהות וערכים למה משמש? להכשרת צוותים להוראה ממוקדת לפיתוח זהות. מיהו קהל היעד? מורים מכלל בתי הספר שבתהליך ההתחדשות. מה המוצר כולל? קורס שנמצא בסביבת למידה וירטואלית הכולל גם מפגשים סדנאיים פנים אל פנים. מיקוד ברעיון הגדול (בשיתוף עם פרופ’ יורם הרפז). רכז: אלעד בר-שלום, ראש תחום זהות וערכים במנהל חינוך [...]

Read more