דוגמא 3.

 In

בהקשרו של מגדל בבל העלו רבים את ההשוואה למגדלי ה”זיקוראט” מגדלים עצומים שנמצאו באזור בבל, וששימשו כחלק מעבודת האלילים.
ההשוואה למגדלים הללו יכולה ללמד על הרקע הריאלי של הסיפור, וגם לחדד את הבנת ההבדל בין היחס של התורה לה’ ליחס של אנשי התקופה לאליליהם (קאסוטו בספרו “מנח עד אברהם” הרחיב בעניין).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש