דוגמא מס’ 6

 In
  • אבן עזרא, כבלשן, מתייחס לניקוד של אֶחָת בפסוק אל”ף בסגול, ולא בפתח.
  • רמב”ן, כדרכו, פותח את הפרשה בהבאת ההסברים של רש”י ושל אב”ע לחטאי דור הפלגה, מתייחס לדברי חז”ל, ורק אחר כך מביא את דעתו.
  • שד”ל, בם המאה ה-19 שעסק גם במחקר אקדמי, מתייחס לממצאים הארכיאולוגיים מבבל, וכן לדעת הבלשנים בנוגע לזהותה של שפה קדומה אחת לכל האנושות.

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש