משוב עמיתים

כחלק מתפיסה המבקשת להעביר את האחריות ללמידה אל התלמידים וליצור בכיתה אקלים של למידה, שיתוף ושקיפות ניתן להפוך את הכלי של משוב עמיתים לדרך עבודה בכיתה. לאחר עבודה אישית או קבוצתית בכיתה יעריכו [...]

שאלות הפנמה

דברים אלו הם סיכום מתוך אתר לב לדעת שאלות אלו מבקשות התבוננות אישית של התלמיד בנלמד. קריאת הפסוקים מתוך עולמו, השקפתו ורגשותיו של התלמיד, באמצעותם יבין טוב יותר את הכתוב וטוב יותר את עצמו. לימוד [...]

מפת חשיבה

מפת חשיבה מפת חשיבה היא כלי לארגון מידע, לחשיבה וארגון מחודש של ידע קיים, לביטוי של ידע, ליצירת הכללה לאוסף פרטים וקישור בין פרטים שונים. ניתן להכין מפה באופן ידני וגם מפה דיגטלית, כגון באתר הזה: [...]

חקר ותוצרים

חקר ותוצרים למידת חקר לקראת תוצר שלבי העבודה התלמיד/המורה יציגו שאלה או נושא אותו רוצים לחקור התלמידים ידעו מראש מה התוצר המצופה (עדיף לתת בחירה) יינתן מחוון מסודר, שמעריך גם את תהליך הלמידה וגם [...]