במהלך השנה האחרונה אספנו כלים שונים מעולם האימון האישי (קאוצ’ינג),
והתאמנו אותם למערכת בית הספר כדי לאפשר למורים להיות גם מאמנים אישיים
ולהביא את התלמידים לפיתוח אישי מקסימלי.

מודל אפרת להתמודדות עם אירועים
מודל הגדרת מטרות לתכנון לימודי
מקושי לברכה ותפילה  – כלי לשיפור התפקוד
פנקס מסע אימוןחוברת למורה מאמן
פנקס אימון אישי
יומן שחנש
בוקר טוב בבית המדרש
בוקר טוב במרחבי הלמידה

לתגובות ושיתוף חומרים נוספים ניתן לפנות למוישי קירשנר יועץ ומאמן צוות צמיחה אישית ישיבת אמית נחשון.
yoetzna@gmail.com 053-6246686

Start typing and press Enter to search