למה זה חשוב? איזה צורך זה משרת?

תחושת הביטחון של הפרט מתבססת על אוריינטציה כללית ביחס להקשר שבו הוא פועל. מרחב למידה יחשב כבטוח כאשר הגבולות – “כללי המשחק” הפועלים בו – ברורים לכל המשתתפים, הציפיות ההדדיות בהירות מספיק, ויש לפרט תפיסה שעל אף הדינמיות המאפיינת את מרחב הלמידה, הוא יוכל בנקל למצוא את מקומו הבטוח.

כיצד זה בא לידי ביטוי?

בתחום הגבולות אנו עוסקים גם בהיבטים הפיזיים של תכנון המרחב ומגוון אפשרויות הלמידה שהוא מזמן, וגם בהיבטים שמבוססים על התנאים הפסיכולוגיים שנוצרים במרחב הלמידה והניהול האנושי שלו. לכן נשאל את עצמנו:

  • עד כמה הכללים והנורמות של סביבת הלמידה ברורים לכל השותפים?
  • עד כמה ההשלכות והתוצאות של חריגה מהכללים ידועות לכולם?
  • האם תפיסת האחריות על הלמידה ברורה לכול?

סרטונים וקישורים מומלצים

 

כלים, סדנאות ותרגילים

Start typing and press Enter to search