למה זה חשוב? איזה צורך זה משרת?

שותפות היא ביטוי למכלול ההיבטים הרגשיים המלווים את הלמידה ובכללם שייכות, אחריות וזהות. מורים ותלמידים שהם “שותפים”, יוצאים מתחושת “ספקי שירות” או “מקבלי/צרכני שירות” והופכים להיות “חלק מ..”. היותם משמעותיים לבית החינוך מקבלת תוקף גדול יותר.

היבט נוסף עליו ניתן להצביע היא הפיכת התפיסה של בית החינוך כמקום של “הכנה לחיים”, לתפיסה בה התלמידים חווים את החיים כבר בהיותם תלמידים. היבט זה משמעותי ליציאת התלמידים מבית החינוך אל מרחבי החברה הבוגרת.

כחלק מהחינוך לתורת חיים, שותפות היא ערך רוחני: האדם נקרא להיות שותף עם האל בהנהגת העולם ובנטילת אחריות על המתרחש בעולמנו.

היבטים אלו נכונים לתלמידים ולצוות ההוראה. צוות שותף הוא צוות מחובר ושייך. עבודת המורה יוצאת למרחבים חדשים, לעבודה של קהילה, של חבורה.

שותפות עונה על הצורך בשבירת הדיסטנס ויצירת שיח מורכב ועמוק. אדם החש שותף למשהו ולמישהו, מרגיש בנוח יותר להיחשף, לייעץ ולקבל עצה ולדבר את מה שהוא מרגיש ולא רק להתנהג את מה שהוא מרגיש.

כיצד זה בא לידי ביטוי?

בתי החינוך באים בשערי הלמידה החדשה. מרחבי למידה פיזיים ומרחבי למידה פדגוגיים נפתחים בפני הקהילות הלומדות השונות. השיתופיות היא חלק מהותי ממרחבים אלו.

עולמנו מלא בשיתופים. תלמידינו (וגם אנחנו…) משוטטים ברחבים הרשת ומשתפים. תמונות, חוויות ומחשבות. שיתופים אלו הם נכונים לרשת החברתית אך זוהי אולי שיתופיות אך אין בה שותפות במובן העמוק של המילה.

במרחב הלמידה אנו נדרשים לשותפות ולא לשיתופיות. ללא שותפות, הבסיס ללמידה עצמאית, חוקרת ואישית – נשמט. ביצירת כיתה/קח”ל שעובד בשותפות, כל אחד מרגיש משוחרר לקחת חלק ומסוגל לתת לאחרים להביע את עצמם.

קבוצת שייכות שעובדת בשותפות מחזקת את תחושת הביחד ומחלקת את העומס. הלמידה על גווניה מקבלת דיוק גדול יותר והאפשרות להגיע להוראה/למידה מגוונת, גדלה מאוד.

 סרטונים וקישורים מומלצים

סרטון על בית הספר השיטה ברחובות (מפגש עם תלמידים, הורים, מורים; היכרות עם בית הספר המקדם שותפות וקהילתיות)

סרטון על אולפנת אמי”ת אוריה, באר שבע (מרחב שכבתי ותוכנית להגברת שותפות התלמידות בלמידה)

 כלים, סדנאות ותרגילים

Start typing and press Enter to search