למה זה חשוב? איזה צורך זה משרת?

בבתי החינוך השונים של הרשת מתפתחים מרחבי למידה כחלק מתפיסת הפדגוגיה החדשה – המורים הופכים ממעבירי ידע מול 30 תלמידים למנחי תהליכי למידה במרחבים פתוחים של 60 תלמידים ויותר.

באופן טבעי נוצרות יותר הזדמנויות לקשר אישי בין מורה לתלמיד/ה ובין התלמידים לבין עצמם. בנוסף, הטכנולוגיה מאפשרת קשר תכוף יותר בין מורים לתלמידים ובין תלמידים לתלמידים, אך ברוב הפעמים קשר זה הוא שטחי ולעיתים אף עשוי להיות מסוכן, בגלל התרחשותו מאחורי המסך. משום כך יש לפתח אצל המורים ואצל התלמידים את המיומנות לניהול שיח משמעותי.

כיצד זה בא לידי ביטוי?

בבית חינוך שבו הצוות והתלמידים מחזיקים את היכולת לחולל שיח אישי משמעותי:

  • מורים ותלמידים ירגישו בטוחים לשתף את עמיתיהם בחוויות אישיות, הצלחות וכשלונות;
  • יחידות הלימוד יזמנו שיח רגשי אישי;
  • תכני הלימוד יפגשו את התלמידים במקומות רלוונטיים ויזמנו שיח אישי;
  • התלמידים ירכשו מיומנויות בין-אישיות בעולם של שיח טכנולוגי מהיר;
  • דרך הקשר האישי התלמיד/ה והמורה יביאו לידי ביטוי את עולמם ויהיו בתהליכי צמיחה מתמידים, גם מחוץ לגבולות בית החינוך;
  • תלמידים ירגישו בטוחים לגשת למורים עם שאלות ואתגרים בשדות שונים – לימודיים, חברתיים, רגשיים וערכיים – בלי לחשוש שישלמו על זה מחיר כי “ידעו עליהם משהו”, ירחמו עליהם וכדומה.

סרטונים וקישורים מומלצים

כלים, סדנאות ותרגילים

Start typing and press Enter to search