אמית נחשון, חבל מודיעין

אקדמיה היברידית – אמית נחשון למדעים טכנולוגיה ואומנויות

האקדמיה ההיברידית שלנו, היא חלק טבעי בלמידה בקח”ל , שכן אין רק דרך אחת ללמוד.
הלמידה ההיברידית מאפשרת לרכוש מיומנויות שיכשירו אתכם לעצמאות, אחריות ויכולת התנהלות עצמאית כפי שהחיים מתנהלים.

תיכון

מגמות תשפ”ד

מגמות תשפ”ד יפתחו באופן מדורג , אשר יאפשר לתלמיד, למנחה ולקח”ל, לבחון את מידת התאמתם של התלמידים ללמידה במגמה היברידית. ההזדמנות פתוחה לתלמידי כיתות ט’ וכיתות י’ בתשפ”ד