השכלה כללית מודולארי

השכלה כללית- מודולארי
קורס חובה לבגרות- מתייחס לבסיס השכלתי רחב של מיומנויות, ידע, דפוסי חשיבה וערכים מעולמות תוכן מגוונים.
השכלה כללית רחבה תתרום בטיפוח סקרנותם ומעורבותם של תלמידים ותהווה תשתית ללמידה עצמאית, במסגרת מערכת החינוך ומחוצה לה.

כל תחום כולל 3 מפגשים . ניתן ללמוד אחד או יותר לבחירת הקח”ל
בהצלחה!