5 יח”ל מתמטיקה

מטרת על: מענה ל”דוברי מתמטיקה” ברמת 5 יח”ל שלא נמצא עבורם מענה בקח”ל והגשה לבגרות דגם למידה: סינכרוני וא- סינכרוני  מבנה הלמידה: 2 ש”ש של למידה סינכרונית מחוץ [...]

מבוא למדעים

מטרת על: מתן מענה מקצועי לקחלי”ם לצורך מציאותי לבעיית היחידה המדעית דגמי למידה: דגשים לקחלי”ם בהם יותר מכיתה אחת:  2 מודלים לעבודה לבחירת הקח”ל: 1. כלל התלמידים לומדים [...]