5 יח”ל מתמטיקה

מטרת על: מענה ל”דוברי מתמטיקה” ברמת 5 יח”ל שלא נמצא עבורם מענה בקח”ל והגשה לבגרות

דגם למידה:
סינכרוני וא- סינכרוני

 מבנה הלמידה:
2 ש”ש של למידה סינכרונית מחוץ למערכת השעות
 2 ש”ש למידה א-סינכרונית במקביל ללמידת מתמטיקה בקח”ל
1 ש”ש תמיכה בקח”ל

אחריות הקח”ל:
מחשב אישי, כולל אוזניות לכל תלמיד
סביבת לימוד מסודרת ואינטרנט יציב
אפשרות לשימוש בתוכן דיגיטלי שיפורסם בקרוב
ב-3 מפגשים ראשונים איש צוות למתן מענה טכני
מורה מלווה למידה 1 ש”ש
הוצאת אישור חדר מצב לסיור הלימודי והוצאת מורה מלווה.
אישור טיולים ניתן להוריד מהאתר ההיברידי