5 יח”ל אנגלית לדוברי אנגלית

מטרת על: מענה לדוברי אנגלית ברמת שפת אם שלא נמצא עבורם מענה בקח”ל והגשה לבגרות בכיתה י”א

דגם למידה:
סינכרוני וא- סינכרוני

מבנה הלמידה:
2 ש”ש של למידה סינכרונית מחוץ למערכת השעות
2 ש”ש למידה א-סינכרונית במקביל ללמידת אנגלית בקח”ל
תכנית הלימודים אינה שגרתית וכוללת השתתפות בפרויקטים ייחודיים הדורשים השקעה מהתלמיד

אחריות הקח”ל:
במידה ולומדים בקח”ל:
מחשב אישי, כולל אוזניות לכל תלמיד
סביבת לימוד מסודרת ואינטרנט יציב
אפשרות לשימוש בתוכן דיגיטלי שיפורסם בקרוב
ב-3 מפגשים ראשונים איש צוות למתן מענה טכני
 הוצאת אישור חדר מצב לסיור הלימודי והוצאת מורה מלווה. אישור טיולים ניתן להוריד מהאתר ההיברידי