מצוינות

מטרת על
מתן מענה לתלמידים מצוינים בתחומי המדעים והרוח

דגם למידה
סנכרוני וא-סנכרוני

תנאי השתלבות מתחייב: מעקב אחר נוכחות  באחריות הקח”ל  על פי דיווח משוב שוטף של המורים ההיברידים

מבנה הלמידה
מחוץ לשעות מערכת הלימודים
2 ש”ש סינכרוני בשבוע
למידה עצמאית א-סינכרונית 
מפגש פנים אל פנים-  בכל מחצית במימון בית הספר

הקורסים המוצעים:

מדעים עתירי מתמטיקה

ביורפואה חישוביתעיסוק בנושאים בריאותיים המצויים בשיח הציבורי (כמו תזונה, חיסונים, מחלות שונות) תוך שימוש בנתונים מדעיים ושילוב מיומנויות מתמטיות רלוונטיות.
פתרון בעיות מהעולם האמיתי בעזרת חשיבה מתמטית מסדר גבוה ותכנות.- on top
מתמטיקה בחללאתגרים לוגיים-מתמטיים בתחומי האסטרונומיה והחלל.
שער לפיזיקה 

אחריות הקח”ל

אישור הורים להשתתפות בתכנית 

השתתפות סמלית במימון לצורך קיום מפגש פיזי הוצאת אישור חדר מצב לסיור הלימודי והוצאת מורה מלווה.
אישור טיולים ניתן להוריד מהאתר ההיברידי