מבוא למדעים

מטרת על: מתן מענה מקצועי לקחלי”ם לצורך מציאותי לבעיית היחידה המדעית
דגמי למידה:
דגשים לקחלי”ם בהם יותר מכיתה אחת:

 2 מודלים לעבודה לבחירת הקח”ל:
1. כלל התלמידים לומדים באותה שעה ומתחלקים על פי בחירה (2-3 אפשרויות) בקבוצות מאוזנות ככל הניתן.
2. 2 יחידות זמן: האחת בשעות קצה של יום הלימודים והשניה מחוץ ליום הלימודים.
3. שעה אחת של קיום מעבדה בתוך בית הספר עם מורה למדעים מהצוות. ניתן ומומלץ שעתיים אחת לשבועיים.
המלצתנו במקרה זה להפעיל שיקול דעת האם לאפשר בחירה חופשית או מכוונת על ידי הצוות

דגשים לקחלי”ם בהם כיתה אחת או מספר תלמידים מכיתות שונות:
ישנן 2 אפשרויות לבחירת הצוות/ התלמידים
1, שעה אחת בתוך המערכת ושעה אחת אחר הצהריים. השעות יתואמו בין הקחלי”ם השותפים.
2. שעתיים בתוך המערכת בתיאום בין הקחלי”ם
3. חובת השתתפות במעבדות המתקיימות בתוך בית הספר.

מבנה הלמידה:
שעתיים בליווי מורה. בהדרגה ישולבו בלמידה יחידות א-סינכרוניות בדרגות אתגר מתפתחות.
מעבדה בתוך בית ספר עם מורה מהצוות אחת לשבועיים או בהתאם להחלטת רכז מדעים .
אחת למחצית יום למידה פנים אל פנים, הכולל סיור לימודי משמעותי ורפלקציה (יש לעקוב אחר לוח הגאנט)

באחריות הקח”ל:
מחשב אישי, כולל אוזניות לכל תלמיד
סביבת לימוד מסודרת ואינטרנט יציב
אפשרות לשימוש בתוכן דיגיטלי שיפורסם בקרוב
ב-3 מפגשים ראשונים איש צוות למתן מענה טכני
הוצאת אישור חדר מצב לסיור הלימודי והוצאת מורה מלווה. אישור טיולים ניתן להוריד מהאתר ההיברידי