שאלות הפנמה

דברים אלו הם סיכום מתוך אתר לב לדעת

שאלות אלו מבקשות התבוננות אישית של התלמיד בנלמד.
קריאת הפסוקים מתוך עולמו, השקפתו ורגשותיו של התלמיד, באמצעותם יבין טוב יותר את הכתוב וטוב יותר את עצמו.
לימוד שאיננו נובע רק מהשכל, אלא מבקש את התלמיד במלואו.
השאלות נשאלות בעמדת ענווה של המורה הנותנת מקום לתשובות רבות אפשריות.
המורה שואל באותנטיות, בסקרנות והקשבה אמיתית.
כדאי להצמיד את שאלות ההפנמה לשאלות ידע וחשיבה.
ההפנמה לא מנותקת מהידע, אלא היא חלק מהלימוד, יוצאת מהפסוקים וחוזרת אליהם.

שימו לב לא לשאול שאלות חודרניות או אינטימיות מידי.

 

סוגים שונים ודוגמאות לשאלות:

  1. שאלות יישום ורלוונטיות– התלמיד מתבקש לקחת את מה שלמד ולזהות בסביבתו היבט דומה, לקשר את הדברים אל המציאות.

דוגמה: שמות ב, כג- “ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל הא-לוקים”

מה ההבדל בין אנחה לזעקה?

מדוע, לדעתך, לא נאמר שבנ”י זועקים אל ה’?

מתי בחיים שלך את נאנחת ומתי זועקת? מה חזק יותר? מהיכן מגיעה  הזעקה?

ספרי על מקרה בו זעקת והרגשת שאת נענת ע”י הקב”ה?

 

  1. שאלות הזדהות- התלמיד מבקש לשתף עם איזו דמות או ערך הוא מזדהה ולנמק.

דוגמה: סיכום ספר שופטים.

עם איזו דמות של שופט הזדהית  לאורך הלימוד?

כיצד מתאר הכתוב את הדמות?

אלו תכונות של הדמות באות לידי ביטוי בדבריה ובמעשיה?

פרט עם אלו תכונות ומעשים שלו הזדהית

מה אתה רוצה לקחת מדמות זו לחייך שלך?

 

  1. שאלות ‘איזה מסר’-

בשאלה מסוג זה מועברת באופן בהיר השאיפה לחפש בכל מקור של התורה מסר לחיינו. מהו המסר שאליו מכוונת אותי התורה כשהיא אומרת דבר זה?

מה את/ה לומד לחיי היומיום מפסוקים אלו?

 

פרשת קורח: (דוגמה זו גם היא לקוחה מאתר לב לדעת)

א. מה היו טענותיהם של קורח ועדתו כלפי משה ומה היו טענותיהם של דתן ואבירם? (ידע והבנה)

ב. האם לטענות אלו הייתה אחיזה במציאות? בסס את דבריך על הפסוקים, התייחס הן לטענות קורח והן לטענות דתן ואבירם (ניתוח, השוואה)

ג. 1. ציין שני מסרים שביקשה התורה ללמד אותנו בסיפור קורח ועדתו, הסבר דבריך ובסס אותם על הכתוב. (הבנת מסר)

  1. בחר באחד מן המסרים. היכן בסביבתך ניתן ליישם לקח זה (אצלך, אצל חבריך או במצב אפשרי)? מה הקשיים ביישום הלקח וכיצד ניתן להתגבר עליהם? (יישום).
  2. שאלות עולם פנימי-

עיסוק בעולמן הפנימי של הדמויות ומתוך כך בעולמו הפנימי של הלומד.

עם מה התמודד; מה עזר ל… לעשות את …; אילו התלבטויות, אילו תכונות אופי נדרשות בכדי…

דוגמה: שמואל נדרש ללכת ולהמליך את דוד למלך תחת שאול.

איזו התמודדות פנימית נדרשת משמואל? כיצד רואים זאת בכתוב?

מה הקונפליקט אתו מתמודד שמואל?

מה עזר לשמואל ללכת על אף הקושי?

מה ניתן ללמוד מכך על שמואל הנביא?

חשבי על סיטואציה בה הרגשת סתירה בין שני ערכים חשובים?

מה עוזר לך להחליט מהו הדבר הנכון לעשות?

אילו תכונות שלך את מגייסת כדי להכריע במקרים מעין אלו?

 

  1. הבעת עמדה והכרעה אישית-

מטרת שאלות אלו היא שהתלמיד יכנס פנימה לתוך הנושא הנלמד ויביע את דעתו ביחס לכתוב. בסוג הדילמות שנביא גם נראה כיצד הלימוד רלוונטי לחיי הלומדים.

דוגמה: תיאור שליחת המרגלים בספר במדבר יג’ לעומת דברים פרק א’

מהם ההבדלים בין התיאורים השונים בשני המקומות?

מי היוזם של השליחה במקורות השונים?

מה הטעם לשליחת המרגלים?

האם לדעתכם שליחתם מצביעה על אמונה או על העדר אמונה?

מתי ננקוט בעמדה של אמונה ללא פעולה אנושית ומתי ילוו את האמונה גם פעולות מעשיות? הביעו את דעתכם

הביאו דוגמאות לדילמה מעין זו מחייכם.

 

  1. שאלות רגש אישי-

איזה משפט ריגש אותך בקריאת… איזה חלק של הסיפור נגע בך באופן מיוחד, מה חשת כאשר…

מה חשת בקריאת הפסוקים על הקמת המשכן/ מעבר הירדן והכניסה לארץ/ שירת הים וכו’

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש