פרשנים ומדרשים

נבחר לשלב פרשנים ומדרשים בהתאם לנדרש לבגרות או המחזקים את הרעיונות שחשוב לנו להעביר ביחידה.
שימו לב שהלמידה מבוססת בעיקר על המקרא עצמו.
בהבאת מדרשים יש להשוות בין המדרש והפשט ולראות על בסיס מה מובא המדרש וכן מה מוסיף המדרש על הפשט ואיזה מסר זה משרת.

מיומנויות להוראת פרשנים ראה כאן
הוראת פרשנים באמצעות אתר על התורה וספריא ראה כאן
מאמרים לפי פרקים ניתן למצוא באתר התנ”ך של מכללת הרצוג

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש