עבודה עם רגשות

עבודה עם רגשות בלימוד תנ”ך: (תצ”א בלמידה)

סיפורי התנ”ך מלאים בתיאורי רגשות מפורשים ועקיפים. הסיפורים גם מעוררים רגש בלומד.

במהלך הלמידה כדאי לשלב שאלות ושיח שיגעו בעולם הרגש של התלמיד ולא רק בשכלו.

שאלות כגון:

  1. אלו ביטויי רגשות נמצאים בסיפור במפורש?
  2. אלו רגשות מצויים בסיפור שאינם מוזכרים בשמם בכתוב? איך הכתוב מביע אותם מבלי להזכירם במפורש?
  3. חשבו, אלו רגשות חווים אנשים שחיים במציאות זו (שעבוד מצרים, מעמד הר סיני)? מילים בכתוב שדרכם אתה יכול לחשוב על הרגשות המלווים את האירוע
  4. אלו רגשות עולים בך בקריאת הפסוקים?
  5. היכן הרגשות הללו מופיעים בחיים שלך?
  6. מה אני יכול לקחת מדרך ההתמודדות המתוארת בפסוקים לחיי שלי?

דוגמה שמואל א, פרקים כג-כד:

פרקים אלו הם חלק מהמרדף של שאול אחר דוד. ההתרחשות בפרקים מלווה בתיאורי רגשות מצד דוד, אנשיו ומצד שאול.

  1. ניתן לבקש מהתלמידים לסמן את ביטויי הרגש המופיעים בפרק ולשאול מה המניע לתחושות אלו.

“הנה אנחנו פה ביהודה יראים” (כג,ג)

“ברוכים אתם לה’ כי חמלתם עלי” (כג, כא)

“ויך לב דוד אתו” (כד,ה)

“ותחס עליך ואמר לא אשלח ידי” (כד,י)

נשים לב כי אנשים שונים מגיבים ומרגישים אחרת באותו האירוע.

אנשיו של דוד יראים ללכת לקעילה, יראה זו לא מוזכרת אצל דוד, שנראה ששם מבטחו בה’.

 

  1. ניתן לשאול על הפרשנות שמולידה את הרגשות (עפ”י מודל אפרת), מתוך מודל זה לעמוד על הפרשנות של שאול להמלכת דוד והסיבה לכך שרודף אותו עד כדי כך שרוצה להרוג אותו.

“ויקח שאול שלושת אלפים איש בחור מכל ישראל וילך לבקש את דוד ואנשיו” – מה מניע רדיפה קשה זו?

מהי הפרשנות של דוד לאירוע- פרשנות שניתן לעמוד אליה היטב בפרקים שלנו בהם ניתנה לדוד ההזדמנות להרוג את שאול- מדוע לא עושה זאת?

נוכל להיעזר בפסוקים ממקומות אחרים כדי להסביר את הרגשות המניעים את דוד ושאול. “קשה כשאול קנאה”

 

  1. דבריו של אדם הם ביטוי לעולמו הפנימי.

על אלו רגשות מצביעים הדברים הבאים:

“אל תירא כי לא תמצאך יד שאול אבי”‘ (כג,יז)

“ויאמר לאנשיו חלילה לי מה’ אם אעשה את הדבר הזה” (כד,ו)

“ישפט ה’ ביני ובינך ונקמני ה’ ממך”

“הקולך זה בני דוד וישא קולו שאול ויבך”

 

  1. ביחידה ישנה תנועה של רגשות גם אצל דוד וגם אצל שאול. תנועה אחד כלפי השני וכלפי ה’.

שאול מגיע עם רגשות קשים כלפי דוד בניסיון להרוג אותו, אולם לאחר שפוגש שאול את חמלתו של דוד אליו, הוא פורץ בבכי, שמבטא את הזעזוע הפנימי של שאול. הבכי הוא ביטוי למהפך פנימי שעובר שאול ושינוי עמדה.

פעמים רבות אדם מתעורר לשנוי לאחר פגישה עם רגשות טובים וחומלים המופנים כלפיו.

דוד מאמת את שאול בעוצמה מול מעשיו, וכך הוא מטלטל אותו. הטלטלה נובעת גם מדבריו של דוד וגם מהמפגש עם הניגוד בין הרגשות המניעים אותו מול הרגשות המניעים את דוד.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש