משוב עמיתים

כחלק מתפיסה המבקשת להעביר את האחריות ללמידה אל התלמידים וליצור בכיתה אקלים של למידה, שיתוף ושקיפות ניתן להפוך את הכלי של משוב עמיתים לדרך עבודה בכיתה.

לאחר עבודה אישית או קבוצתית בכיתה יעריכו התלמידים זה את עבודתו של זה כשהמטרה היא שיפור העבודה בעקבות המשוב.

מספר עקרונות:

  1. כדאי להתחיל מהערכה עצמית של המשימה. מתהליך רפלקציה בו תלמיד בוחן את עבודתו שלו, את התוצר ואת תהליך הלמידה האישי או הקבוצתי. המורה יכול/ה לתת מספר שאלות להתבוננות. עוד על רפלקציה ראו כאן
  2. המורה יכול/ה לתת מחוון ממוקד באמצעותו יעריכו התלמידים אחד את השני.
  3. יש להנחות את התלמידים להתחיל תמיד בנקודות לשימור- לפחות שתי אמירות חיוביות על עבודת החבר.
  4. המשוב צריך להיות ממוקד. הערות ממוקדות וברורות שיאפשרו לחבר לשפר את עבודתו בעקבות המשוב.
  5. התלמידים לא יתנו ציונים זה לזה, אלא רק משוב מילולי באווירה מחזקת ומקדמת.

דרך נוספת להערכת עמיתים בכיתה ראו כאן

טיפים חשובים בהערכת עמיתים תמצאו כאן

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש