מיומנויות

מיומנויות בלימוד פרשנות:

 קריאה רהוטה ניקוד וטעמים
 זיהוי נושא ורעיונות מרכזיים בפרק
הבנת משמעות המילים
הבנת ההקשר הרחב
 שאילת שאלות
 כתיבת קושיות לשוניות ותוכניות
 סימון בפסוקים- ציוויים, דוברים, מילה מנחה
פיסוק הכתוב
 כתיבת הפסוקים בלשוננו
 ביסוס רעיון על סמך הפסוקים
 דוגמאות מהפסוקים לרעיון
 דוגמאות מהחיים לנאמר בפסוקים
 מיון פרטים לקטגוריות שונות
  עימוד המעניק משמעות
 הכללה לאוסף פרטים
 הבעה גרפית

מיומנויות בלימוד פרשנות:

 ניתוח פרשן – ניתוח פרשן- שאלה, תשובות, מקורות
 הבנת המונחים וראשי תיבות  בהם משתמש הפרשן
 הבחנה בין פשט ודרש

 פיסוק הפרשן

מיומנויות השוואה:

 השוואה בין פרשנים
 השוואה בין פסוקים/פרקים/ספרים
 השוואה לתחומים חוץ תנ”כים

שימוש בכלי עזר:

 קריאת מאמרים
 מאגרי מידע
 ממצאים ארכאולוגיים
 שימוש בקורקונדנציה

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש