התבונן והקשב לשיחה.
שים לב להקשבה של השותפים:
1. מה בהקשבה בלט לך במיוחד? איזה סגנון הקשבה בלט לך במיוחד ?:
* הקשבה ביקורתית
* הקשבה ממוקדת פתרון
* הקשבה אוטוביוגרפית (הקשבה לאחר שמושפעת רבות מהקשבה לעצמנו  – סיפור חוויות אישיות, הבעת דעה אישית… המחשבה נודדת לסיפור האישי שלנו)

2. האם היה ביטוי להקשבה בשפת הגוף ?

3. האם שמת לב למילים או משפטים שנאמרו שייתכן וחיזקו אצל הדובר את התחושה שהשני מקשיב לו הקשבה אמיתית ואמפתית?

Leave a Comment

צור קשר

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

נגישות