אודות תורת חיים ברשת אמית:
“אנו שוקדים על הקמת קהילות חינוכיות לומדות של מנהלים ומורים שתעסוקנה בתחום תורת חיים, במחקר, בפיתוח ובהעצמה ברשת הקהילות החינוכיות הלומדות.”
(מתוך הערך “תורת חיים” בראש פרק הערכים במצפן רשת אמי”ת)

קצת על החזון שלנו
וַיִּקְרָא בְּשֵׁם ה’” (בראשית יב,ח) : אנו מבקשים להמשיך את דרכו של אברהם אבינו הקורא בשם ה’.
נשמת אפה של הרשת ומוסדותיה: החינוך; עבודת ה’ ותפילה אליו; אהבה ויראת ה’; אהבת התורה ולימודה בעומק, ברצינות ובמסירות; קיום מצוותיו ולהליכה בדרכיו.
הרשת תפעל לפיתוח ולהעצמה של תחום תורת חיים ולהפיכתו ללב הפועם של העשייה החינוכית שלה בקרב תלמידיה, מוריה ומחנכיה בקהילות החינוכיות הממ”ד והחרדיות.
תורת חיים תהייה גורם מרכזי המעצב את זהותו ומשפיע על אישיותו של הלומד, תפיסותיו האמוניות, עולמו הערכי והמוסרי ושאיפתו למצוינות אישית.

איך עושים את זה?
מצפן אמית מציב את ״תורת חיים״ כלב הפועם של הרשת – אבל איך עושים את זה?
איך הופכים את לימוד התורה לרלוונטי, לנוגע ומגבש זהות?
איך גורמים לכך שהתרבות של בית החינוך תדבר שפה של תורת חיים.

יצאנו לשנה של חשיבה ותכנון שממנה צמח:  ״עץ חיים״- עקרונות המבטיחים ש״תורת חיים״ תהיה הלב הפועם בקהילה החינוכית:
שורשיו של העץ בתורת חיים – ״עץ חיים היא למחזיקים בה״.
גזעו של העץ: תורת חיים במוקדי קבלת ההחלטות של הקהילה החינוכית.
בדיוני ההנהלה, במוקד תהליך ההתחדשות בצוותי המופ והפיתוח בתוכניות העבודה ובתקציב אך בעיקר בגיבוש חבורות של צוותי פיתוח ולמידה.
וענפיו: ענפיו ופירותיו של העץ: למידה מפתחת זהות, בחירה וגיוון בלמידה, מנהיגות ומצויינות בקודש וחיבור ליוזמות בקהילה

הדרכים ליישום שונות ומגוונות אך כולן מותנות בקיומה של קבוצה משמעותית בצוות המורים שערך תורת חיים בוער בקרבם ואשר נפגשת באופן סדיר לחשיבה על פיתוח תורת חיים, תוך קבלת רוח גבית מהנהלת הקהילה החינוכית הלומדת.
כמובן שבקהילות החינוכיות הממלכתיות אבני היסוד של הזהות שונות ויש להשקיע חשיבה ייחודית בהגדרת מרכיבי הזהות שיהוו את ליבה של העשייה החינוכית שלהן .
אבני היסוד של המודל המוצע: כל אחת מאבני היסוד יכולה לקדם את תורת חיים בקהילה החינוכית, אך שילוב של כמה אבני יסוד יחד יכולים ליצור מסה קריטית המשפיעה על כלל הקהילה החינוכית הלומדת.

פרוט על ענפי היסוד של העץ
א. הלב הפועם, הלימה תרבותית:
פעולות מעשיות שיוצרות הלימה תרבותית עם המטרה של הבאת תורת החיים ללב הפועם ולחזית העשיה החינוכית: נוכחות במטרות הקהילה החינוכית, בעלי תפקיד שהנושא חשוב להם, חיבור לצוות מו”פ וצוותי הפיתוח, מדידה והערכה, הקצאת משאבים בתקציב הקהילה החינוכית, זמן ללמידה ופיתוח בתחום, נוכחות בסדרי העדיפויות בקהילה החינוכית וכו’.

ב. מנהיגות המפתחת תורת חיים:
מנהיגות היוצרת תסיסה מתמדת של שאיפה לפיתוח תורת חיים.
ברמת הקהילה החינוכית הלומדת: צוותי פיתוח של מורים העוסקים בפיתוח תורת חיים בקהילה החינוכית.
ברמת הרשת: החבורה לפיתוח תורת חיים כמחוללת תהליכים רישתיים, חבורות לפיתוח תורת חיים בקהילות האיזוריות, חיבור המועצה הרוחנית לשטח.

ג. טיפוח מצוינות תורת חיים: טיפוח מנהיגות תלמידים וסיירות תלמידים המובילות יוזמות ומצויינות בתחום תורת חיים.

ד. תורת חיים מכילה: תפיסה רחבה של תורת חיים, המקבלת את התלמיד מהמקום שממנו צמח ושבו הוא נמצא ומבקשת להוות עבורו השראה ולקדם אותו בדרכי נעם וללא שיפוטיות.

ה. פיתוח לימודי תורת חיים כמגבשי זהות:
חשיבה מחודשת על לימודי תורת חיים תוך מיקוד בהגדרה מדוייקת של המטרות ודגש הלמידה כמגבשת זהות. בתהליך הפיתוח ינתן דגש על חדשנות במרכיבי התוכן, השיטות ודרכי ההערכה גם יחד. לשם פיתוח דרכים חדשות בהוראה ולמידה מוצע לקיים קהילות מקצועיות אשר יפתחו יחד תוך קבלת הנחיה מקצועית מתאימה.

ו. גיוון ובחירה בתורת חיים:
מתן אפשרויות בחירה בתוך המסגרת ומחוצה לה בתחומים של לימודי תורת חיים, תורה לשמה, פעילויות חינוכיות ותפילה במטרה למצא מסילות לליבו של כל תלמיד.

ז. תורת חיים בקהילה ועם הקהילה: רתימה של יוזמות לפיתוח תורת חיים בקהילה, לתוך התוכנית לפיתוח תורת חיים של הקהילה החינוכית ( בתי מדרש, רבני קהילות, קהילות בוגרים, כולל, אברכים, כולל פנסיונרים, ישיבות הסדר, מכינות, מדרשות ועוד)

ולא השארנו את העץ באוויר…
לפני כשנתיים הקמנו  4 חבורות שחיברו כ-40 מובילי תורת חיים מהקהילות החינוכיות.

בנוסף ראינו פירות, החבורות ביקרו זו את זו ולמדו מהעשייה של חבריהם.


הקהילות נפגשו כ-5 פעמים בשנה בנוסף לימי שיא שנתיים, פעילות הקהילות האזוריות מוכרת לגמול השתלמות 30 שעות.
במקביל פועל מטה הרשת על יצירת עץ רשת המיישם ברמת הרשת את ענפיו ושורשיו של עץ תורת חיים. לאור זאת הקמנו חמש קהילות מקצועיות המונות כ-130 מורים , בתחומים: גמרא, משנה, מחשבת ישראל, תנך ותפילה. הקהילות עוסקות בהתפתחות מקצועית ואישית לאור עקרונות העץ יחד עם פיתוח משותף של חומרי למידה חדשניים.
הקהילות המקצועיות נפגשות באופן פיזי ווירטואלי כ-5 פעמים לאורך השנה בנוסף לימי שיא, המפגשים מוכרים לגמול השתלמות 30 שעות.

וזאת בנוסף לפרויקטים יחודיים כסיירות תלמידים ותלמידות.

פרוייקט תורת חיים הוא עץ שענפיו ושורשיו רקומים מלבבות של עשרות אלפי מורים, תלמידים והורים שמעזים לחלום ולפרוץ ביחד דרך חדשה!
מנהלי ומורי אמית מוזמנים להצטרף אלינו לקהילות האזוריות והמקצועיות, נשמח לשותפות ומעורבות של אחד ואחת מכם.

קידום פעילות כוללת  לאור עקרונות “מודל עץ תורת חיים” ברמה הרשתית

בהצלחה!

אנשי החבורה המרכזית של תורת חיים:
דני רהט – סמנכ”ל חינוך ואסטרטגיה רשת אמי”ת מוביל
איתמר חייקין – מוביל את כלל  קהילות תורת חיים האזוריות – מוביל מכינת רוח השדה
אלעד בר-שלום – ראש תחום תורת חיים במינהל חינוך ואסטרטגיה
הרב יורם רוזנבאום – מוביל קהילת תורת חיים צפון וראש ישיבת אמית צפת
הרב אבינעם אלמגור – מוביל קהילת תורת חיים מרכז ומנהל ישיבת חברותא
הרב משה לוי – מוביל קהילת תורת חיים מרכז
הרב צורי לוי – מוביל קהילת דרום ומנהל מכינת אמית המר רחובות
הרב נעם הכהן – מוביל קהילת תורת חיים דרום ורב אולפנת אמית באר שבע
טוני מיטלמן – מובילת קהילת דרום ומנהלת אולפנה
הרב עובדיה משה – מוביל קהילת ירושלים וראש ישיבת אמית עלי
הרב ליאור צ’יקוטאי – מוביל קהילת ירושלים ומנהל חט”ב אמית מודיעין בנים

מובילי קהילות מקצועיות תורת חיים:
הרב מומי פאלוך – מוביל קהילת גמרא ור”מ בישיבת אורות שאול
דר’ צחי בלאו – מוביל קהילת משנה – מרצה במכללת גורדון
עדי פופר – מובילת קהילת משנה ומורה באמית מודיעין בנות
דיצה שהם – מובילת קהילת מחשבת ישראל – ממיר בגרות – מובילה רוחנית אמית מודיעין בנות
מוריה חיון – מובילת קהילת מחשבת ישראל – יחידת הגבר – אמית נגה בית שמש
נועה הכהן – מובילת קהילת תנך ומנהלת אולפנת אמית באר שבע
אבינעם ביר – מנהל תוכן אתר תנך – מורה באמית ירוחם
הרב רפאל אלאמו – מוביל קהילת תפילה – ר”מ באמית בר אילן נתניה

צור קשר

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש

נגישות