בשנת תשפ”ב נמשיך בהעצמת תורת חיים ברשת אמית במגוון קורסים, מפגשים וקהילות.
אנו מזמינים את כל מורי ומורות הרשת, מנחים, מנהלים ועוד להצטרף יחד ללב הפועם.
במפגשים נלמד עם הרבנים המובילים במועצה הרוחנית של רשת אמית,
סוגיות אמוניות יסודיות הקשורות לשיח האמוני מול תלמידינו.
נעמיק בגישות אמוניות שהתפתחו לאורך השנים אצל חכמי ישראל
ונדון ברלוונטיות שלהן לתקופתנו.
להלן פירוט הקורסים והמפגשים

בשנת תשפ”ב נמשיך בהעצמת תורת חיים ברשת אמית במגוון קורסים, מפגשים וקהילות.
אנו מזמינים את כל מורי ומורות הרשת, מנחים, מנהלים ועוד להצטרף יחד ללב הפועם.
במפגשים נלמד עם הרבנים המובילים במועצה הרוחנית של רשת אמית,
סוגיות אמוניות יסודיות הקשורות לשיח האמוני מול תלמידינו.
נעמיק בגישות אמוניות שהתפתחו לאורך השנים אצל חכמי ישראל
ונדון ברלוונטיות שלהן לתקופתנו.
להלן פירוט הקורסים והמפגשים:

קהילות מורים מקצועיות

מסעות למידה (קורסים)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt