In מורי פיזיקה

פיזיקה בחזית הטכנולוגיה

קהילת מורי הפיזיקה של רשת אמי”ת יצאה לסיור בחברת ההייטק,  חט’ המודיעין של אלביט מערכות, בתאריך כח’ אדר א’ ה- 04.03.19.  החברה ממוקמת בפארק המדע רחובות.

הסיור נעשה ביוזמת הרשת ובשיתוף חברת תעשיידע ו חט’ המודיעין של אלביט מערכות. החזון העומד בבסיס היוזמה, הנגשת מידע לתלמידים אודות יישום הידע הפיזיקלי מחוץ לכותלי הכיתה בעתידם המקצועי כבוגרים. אחת מהתובנות המרכזיות שנעשו מתוך סקר של תלמידי הרשת אודות המניע לבחירה במקצוע הפיזיקה הוא שמקצוע זה יעזור בעתיד ועל כן חשוב להדגיש את הרלבנטיות והמשמעותיות של המקצוע בקרב התלמידים וסיור זה אכן מסייע לקידום מטרה זו.

על כן, טרם הסיור, נעשה תיאום פדגוגי של התכנים שהועברו בסיור על מנת להדגיש את הקשר בין הקדמה הטכנולוגית לידע הפיזיקלי הנדרש לכך.
הראל קראוס, מהנדס  אווירונאוטיקה וראש תחום (בקרה וניווט) באגף המו”פ וההנדסה בחט’ המודיעין  טיפל בניהול התכנים וליווה את הסיור.

הסיור נפתח בשיחה עם סמנכ”ל הפיתוח, בועז וייזר.

נעשתה סקירה של החטיבות השונות של אלביט מערכות, חט’ המודיעין והוצגו מוצרי החברה כגון:
-מערכת הגנה על מטוסי נוסעים אזרחיים מטילי כתף-כתף. המערכת היחידה בעולם .
-חיישנים וכוונות בטנק מרכבה
-מקום ראשון בעולם בפיתוח מצייני לייזר להכוונה של מערכות נשק
-מצלמות חלל במשקל נמוך מאוד (רבע ממשקל מצלמת חלל אמריקאית) כדי להתגבר על -האתגר של משקל הדלק הנדרש לשיגור.
-מצלמות מוטסות.

המורים סיירו במוקדים נבחרים בחברה כגון:
-פיתוח מערכת ראות מתקדמת לטייסים.
-פיתוח חומרים מתקדמים העומדים בעומסים התואמים לשימוש  בתנאי סביבה קשים.
-פיתוח חלונות  למערכות תצפית בעלי תכונות מיוחדות כגון: שקיפות לאורכי גל מאתגרים, -חוזק חומרים, אטימות לקרינה אלמ”ג.
-פיתוח לייזרים מתקדמים לשיפור דיוק פגיעה.
-פיתוח מערכות מתקדמות לנטרול רעידות מכניות של פלטפורמות שונות (כלי טיס ורק”מ).
-פיתוח מערכות לשיפור תנאי הראות והצילום של תמונות מהשטח.
-פיתוח מערכות ניווט מתקדמות.

ניתן לצפות בתמונות נוספות בקישור.


תודה מיוחדת ל:
אורלי קסירר, חברת תעשיידע על התיאום.
הראל קראוס על ארגון מקצועי, יסודי ומוצלח מאד של הסיור.
חט’ המודיעין ועובדיה אשר פתחו חלון לעולם טכנולוגי מרתק אשר בבסיסו עומד ידע פיזיקלי.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
כפתור נגישות פתוח