0

קהילת מורי הפיזיקה של רשת אמי”ת צהלה ושמחה!

עלייה משמעותית במספר לומדי הפיזיקה נרשמה בחמש שנים האחרונות ברשת אמי”ת. מציאות זו, העמידה אתגרים מקצועיים משמעותיים ביותר בפני המורים לפיזיקה של הוראה פיזיקלית איכותית בכיתה הטרוגנית [...]