In מורי פיזיקה

לו”ז קהילת הפיזיקה בנושא: “תכנון רצפי הוראה והפקת תועלות פדגוגיות מניתוח בגרות בפיזיקה 2018”

יום שני, ט”ז אלול ה- 27.08.18, מתחם הגוגיה, כפר בתיה, רעננה.

9:00-9:15 התכנסות

9:15-9:30 ברכות ודברי תורה

9:30-10:00 “סוכריית המשאלות” דינמיקה קבוצתית מתוקה ומגבשת לקראת פתיחת שנת הלימודים.

10:00-10:30 בגרות בפיזיקה 2018- ניתוח רמות חשיבה ע”פ ד”ר לריסה שכמן וד”ר צילה חורש.

10:30-11:15 ניתוח רמות חשיבה בשאלוני בגרות בפיזיקה – עבודה בקבוצות.

11:15-11:45 הצגת תוצרים קבוצתיים במליאה.

11:45-12:00 הפסקת קפה.

12:00-12:30 תוכנית הלימודים בפיזיקה – דגשים פדגוגיים מרכזיים לתכנון רצפי הוראה.

12:30-13:30 ארוחת צהריים (בשרית) ומנחה.

13:30-14:30 תכנון רצפי הוראה- עבודה בקבוצות.

14:30-15:00 הצגת תוצרים קבוצתיים במליאה.

14:30-15:30 תובנות מרכזיות מניתוח שאלוני בגרות בפיזיקה בליווי דוגמאות אותנטיות.

15:30-16:00 תחרויות, אולימפיאדות ומשלחת תלמידי רשת אמי”ת לצרן.

נא להביא מחשב נייד והרבה רוח ומוטיבציה רבה ללמידה!

קבצים להורדה

למידה משמעותית
חוברת לניתוח שאלות בחינות הבגרות בפיזיקה 2018
תבנית לתכנון ההוראה
שאלון מכניקה 036361 תשע”ח
שאלון חשמל 036371 תשע”ח

בואו בשמחה רבה,

רחלה

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
כפתור נגישות פתוח