אודיה ברנשטיין, ראש תחום היבטים רגשיים בקהילה החינוכית הלומדת

סרטון אקלים ושיח: מילה במילה

אני מאמינה שתהליך הלמידה אמור לכלול אלמנטים שגורמים לתלמידים להתבונן בעצמם ולחוות את הנושאים הנלמדים כרלוונטיים לחיים שלהם, וגם מזמנים התבוננות אישית.

יש שני היבטים מרכזיים ביחידת המא"ה לנושא האקלים והשיח. ההיבט הראשון קשור לתהליך הלמידה, ולתפקיד המורה כתומך ומלווה את התלמיד בבחירת תכני הלימוד, סגנון הלמידה, ובליווי התלמיד בתהליך של צמיחה אישית בשנות לימודיו.
ההיבט השני נוגע לתוכן הנלמד, שבו ביחידת מא"ה מומלץ לחלץ מתוך התוכן רעיונות גדולים וערכים שמעוררים לשיח רגשי.

החידוש הוא שאין הפרדה בין הלמידה והתוכן הנלמד לבין תהליכים של התפתחות וצמיחה אישית, כשהלמידה משרתת את תהליכי ההתפתחות הרגשית.

לדוגמה כשבאים להכין יחידת למידה בנושא מסוים, נחשוב איזה מהנושאים מעסיקים את התלמידים בשלב הזה, למשל גיל ההתבגרות, יחסים בין המינים, קשר עם ההורים ועוד נושאים רגשיים; נבחר רעיון גדול שמזמן שיח רלוונטי לחיי התלמידים. נעשה זאת למשל על ניתוח דמות ספרותית והתחקות אחר מערכות היחסים שלה, עם עצמה ועם הסובבים אותה.

כשבונים יחידת למידה, השאלה שאני ממליצה לשים אליה לב היא: מה מהנלמד ביחידה מזמן שיתוף, שיח רגשי והתבוננות עצמית וכיצד נעודד זאת?

בהצלחה!

אקלים ושיח: שאלות להעמקה

שאלה מרכזית

 • מה מהנלמד ביחידה מזמן שיתוף, שיח רגשי והתבוננות עצמית וכיצד נעודד זאת?

שאלות נוספות שכדאי לשאול

 • מהו האקלים הנכון ללמידת הרעיון הגדול שהגדרנו ליחידה?
 • מה מתוך הנלמד חשוב שיתקיים במרחב אינטימי וכיצד ניצור מרחב זה? (באיזה הרכב: זוגות? קבוצה קטנה? בהנחיית מי? מה המיקום המתאים לכך?)
 • מי המבוגר/ת המשמעותי/ת שרואה כל תלמיד/ה לאורך היחידה? באילו הזדמנויות ובאילו דרכים עושים זאת?
 • כיצד נלקח בחשבון ביחידה תפקיד המורה כמלווה ומתווכ/ת תכנון הלמידה האישית והתמקמות התלמיד/ה במרחב?
 • מהי רמת שותפות התלמידים בהכנת היחידה ובניהול הלמידה?
 • היכן ביחידה יש מקום להתבוננות עצמית מפתחת: איך נכון לי ללמוד? מה אני בוחר/ת וכיצד החומר רלוונטי ונוגע לחיי?

שאלות כלליות

 • כיצד נקנה לתלמידים יכולת להכיל טעויות וכישלונות, שלהם ושל חבריהם?
 • אילו משאבים יופנו לליווי ולהעצמת כל תלמיד/ה בפן האישי והבין-אישי?
 • האם המורים מרגישים בטוחים להתנסות ולטעות?
 • האם למורים יש ידע וכלים לליווי ולהעצמת כל תלמיד ותלמידה בפן האישי והבין-אישי?
 • האם כל תלמיד/ה מרגיש/ה בטוח/ה במרחב הבית-ספרי?
 • האם התלמידים שמחים להגיע לבית הספר?
אקלים ושיח: דוגמאות להשראה

דוגמאות ליישום ולפיתוח מימד האקלים והשיח

 • מעגלי שיח של מורים ותלמידים (קראו עוד)
 • מנטור/חונך: לכל תלמיד/ה יש מבוגר/ת משמעותי/ת מלווה (קראו עוד)
 • כתיבת יומן אישי בתהליך הלמידה וההתפתחות האישית
 • שיח אישי בין מורים ותלמידים בסדירות קבועה
 • משוב עמיתים בין התלמידים לבין עצמם ובין המורים לבין עצמם
 • קשר עם הורים באופן מובנה ופרואקטיבי
 • קשר עם בוגרים לשמירה על קשר לאחר שסיימו את לימודיהם
 • פתיחת יום וסוף יום בקבוצות השתייכות קטנות יחסית
 • שותפות: תפקידים משמעותיים למורים, לתלמידים ולהורים בבית החינוך
 • אחריות משותפת של מורים ותלמידים על המרחב הפיזי הבית-ספרי
אקלים ושיח: בקיצור ולעניין

מרכיב זה עונה על הצורך לפתח לומד בטוח, בעל תחושת מסוגלות עצמית, מודע לעצמו ולסביבה ובעל יכולות לתקשורת בין-אישית. לומד מעורב, שייך, נכון לתרום ומרגיש חלק מקבוצה ומקהילה. על המורים, בהיותם מנחי למידה, להיות בעלי כישורים ומיומנויות לליווי ולהעצמת התלמידים בתהליכי הצמיחה האישיים שלהם.

בבניית היחידה נשים לב להיבטים הקשורים לפיתוח העולם הרגשי של התלמידים, ולפיתוח יחסים בין-אישיים בין מורים לתלמידים ובין התלמידים לבין עצמם. לשם כך ניצור הזדמנויות לשיח רגשי המחבר בין התוכן לעולמם של התלמידים, ונעודד שיתוף ורפלקציה אישית וקבוצתית.

בהיבט של אקלים ושיח נתייחס גם לתכנים (מה לומדים?) וגם לאופן הלמידה (איך לומדים? איך מלווים את הלמידה?).

רוצים ללמוד עוד על המרכיב אקלים ושיח? לחצו כאן

כתבו תגובה

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt