דוגמא מס’ 2

 In

רש”י לפסוק ה אומר: אשר בנו בני האדם – למה נאמר, אלא בני מי, שמא בני חמרים וגמלים. אלא מה תלמוד לומר: בני האדם – בני אדם הראשון שכפה את הטובה ואמר: האשה אשר נתתה עמדי (בראשית ג’:י”ב), אף אילו כפו טובה במי שהשפיעם טובה והמליטם מן המבול.

    • רש”י פותח בשאלה: למה נאמר? וממשיך לשאול “אלא בני מי? שמא בני חמורים וגמלים?” ומסיים “אלא מה תלמוד לומר?”
    • רש”י עונה שהם מכונים “בני אדם הראשון” שהיה כפוי טובה, וגם הם כפויי טובה.
    • רש”י מסביר כחלק מהתשובה מהי כפיות הטובה: אדם שאמר אחרי החטא “האשה אשר נתתה עמדי”- האשים את ה’ על נתינת האישה במקום להודות. ובוני המגדל שניצלו מהמבול, ובנו מגדל במקום להודות.
    • המילים “אשר נתת עמדי” הן ציטוט שצריך להכיר את ההקשר שלו.

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש